ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

AktualityCvičení v přírodě
Ve čtvrtek 10. září jdeme na cvičení v přírodě s opékáním na Kocmínek.
Špekáčky a chleba jsou zajištěny.
Děti si vezmou sportovní oblečení a obuv, batůžek a pití (popř. pláštěnku).
Vyučování končí podle rozvrhu.Změna rozvrhu
Od 7. září 2020 dochází ke změně rozvrhu, protože budou žáci 3. a 4. ročníku navštěvovat povinnou plaveckou výuku. Jedná se o náhradu povinné plavecké výuky z minulého školního roku, která byla přerušena uzavřením škol.
Tato plavecká výuka bude probíhat každé pondělí od 7. 9. 2020 do 26. 10. 2020 (7 lekcí). Odjezd autobusu od školy bude v 8:45 hod.
Z organizačních důvodů se změna rozvrhu dotkne i žáků 2. a 5. ročníku. Rozvrh hodin je na stránkách aktualizován.Organizace 1. týdne školního roku 2020/2021

Úterý 1. září 2020 – vyučování od 8:00 do 9:00hod. Bez ŠD a obědů.
Středa 2. září 2020 – vyučování ve všech ročnících do 11:40.
Ranní ŠD od 6:15 do 7:45, odpolední ŠD od 11:40 do 16:00.
Obědy od 11:45 do 12:45
Od čtvrtku 3. září bude výuka probíhat podle rozvrhu.
STRAVNÉ OD 1.9.2020

1. STUPEŇ ( 1. - 4. TŘÍDA ) 22,-
2. STUPEŇ ( 5. TŘÍDA )       25,-


Do kategorie 2. stupeň jsou zařazeny ty děti, které dovrší 11 let v období od 1.9.2020 do 31.8.2021.
Odhlašování obědů :
Obědy se odhlašují v MŠ ( kuchyni ) den předem do 14,30 hodin nebo do 6,30 hodin ten den a to i telefonicky
( 556 760 002 ) nebo formou SMS ( 721 674 415 ).
První den nepřítomnosti je možno si oběd vyzvednout a to v ZŠ do 12.00 hodin nebo v MŠ do 11,30 hodin. Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemá dítě na stravu nárok.
Platba stravného :
Stravné se platí dle dohodnutého způsobu a termínu nejpozději však do 25. dne v měsíci a to zpětně za odebranou stravu v měsíci předchozím.

Platba v hotovosti pouze 1. čtvrtek v měsíci a to u vedoucí stravování v MŠ  od 7,30 hodin do 15,30 hodin.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky