ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

AktualityZŠ Adolfa Zábranského Rybí obnovuje svou činnost v pondělí 25. května 2020.

Vstup do budovy školy bude umožněn žákům, kteří předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Rodičům a veřejnosti je vstup do školy ZAKÁZÁN.
Provoz školy
bude zajištěn od 7:30 do 15:00 hodin. Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny denně (od 8:00 do 11:40 hodin).

Žáci budou rozděleni do tří skupin:
1. skupina = 1. ročník, odchod na oběd v 11:30 hod.
2. skupina = 2. a 4. ročník, odchod na oběd v 12:00 hod.
3. skupina = 3. a 5. ročník, odchod na oběd v 12:30 hod.
Při vstupu do budovy se budou žáci řídit pokyny vyučujících.

Při vzdělávání žáků se škola bude řídit doporučeními MŠMT - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Hodnocení žáků bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení, výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ RYBÍ:
Oznamujeme zahájení provozu školní jídelny MŠ Rybí a to k 18.5.2020.
Prosíme o závazné nahlášení dospělých strávníků, kteří již odebírali oběd v MŠ, jestli jej budou odebírat i od tohoto data. Nové strávníky v současnosti jídelna nepřijímá.
Od 25.5.2020 se budou obědy vařit i pro ZŠ. Děti budou obědvat v jídelně ZŠ a řídit se pokyny vedení školy. Odběr do nosičů není z hygienických a kapacitních důvodů možný. Do nosičů lze takto odebrat oběd pouze 1. den nemoci dítěte. Neodhlášený oběd bude  účtován jako oběd odebraný.  
Platba za měsíc březen 2020 bude strhnuta z účtů v červnu současně s platbou za měsíc květen.
Platby v hotovosti budou provedeny 10.6.2020 a to v budově MŠ v době 8,00 – 15,00 hodin.
Nováková I., vedoucí ŠJ MŠ Rybí
Úkoly 11.5 - 15.5
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník   4.ročník   5.ročník
Úkoly 4.5 - 7.5
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník   4.ročník   5.ročníkÚkoly 27.4 - 4.5
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník   4.ročník   5.ročníkÚkoly 20.4 - 27.4
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník   4.ročník   5.ročníkVážení rodiče
chci Vás tímto informovat, že v případě potřeby mně můžete zastihnout ve škole
každé pondělí od 8:00 do 12:00.
V ostatní dny lze domluvit si osobní schůzku telefonicky (tel.: 775 075 642).
Mgr. Hana FrydrychováÚkoly 16.4 - 20.4
1.ročník   2.ročník   4.ročník   3. a 5.ročníkÚkoly 6.4 - 20.4
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník  4.ročník   5.ročníkÚkoly 30.3 - 6.4
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník  4ročník   5.ročník

Informace k zápisu do 1. ročníku
Dle doporučení vlády a MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku elektronicky. Na stránkách školy najdete formuláře zápisního lístku a žádosti o přijetí do základního vzdělávání. Prosím o jejich vyplnění. Pak tyto dokumenty můžete poslat do školy poštou, naskenované na epodatelna.zsrybi@seznam.cz nebo vhodit do schránky na poštu u školy. Na zápisním lístku prosím uveďte e-mailovou adresu, na kterou Vám mohu zaslat registrační číslo Vašeho dítěte. Pod tímto číslem naleznete na webových stránkách školy informaci, že je Vaše dítě do základního vzdělávání přijato.
Věřím, že přes všechny nepříjemnosti zápis budoucích prvňáčků proběhne bez potíží, a od září se budeme moci společně setkávat.
Mgr. Hana Frydrychová


Zápisní list


Žádost o přijetí do základního vzdělávání


Žádost o odklad školní docházky

Úkoly 23.3 - 30.3
1.ročník   2.ročník   3.ročník   4.ročník   4ročník   5.ročníkÚkoly 11.3 - 16.3
2.ročník     3.ročník     4.ročník     5.ročník
V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol mohou rodiče dětí čerpat ošetřovné, pokud zůstanou v důsledku opatření doma s dítětem mladším 10 let. Tuto žádost vydává škola, rodič nemusí jít s dítětem k lékaři.

Karanténa a ošetřovné              Ošetřovné - tiskopis


Vážení rodiče,
vzhledem k situaci v ČR ohledně epidemie koronavirové infekce vláda uzavírá všechny základní, střední i vysoké školy. Oficiální informaci jsem dosud od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, neobdržela. Podrobné informace proto najdete na stránkách naší školy nebo na stránkách obce.
Chtěla bych však zajistit výuku alespoň v domácím prostředí. Proto bych Vás chtěla požádat o spolupráci. My – vyučující – bychom Vám mohli zasílat učivo pro děti e-mailem. Proto bych Vás chtěla požádat o zaslání Vašich e-mailových adres na zsrybi@seznam.cz. Děti by tak nezameškaly příliš velké množství učiva. Úkoly pro domácí výuku se budu snažit zveřejnit i na stránkách školy nebo obce.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Mgr. Hana Frydrychová
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
prosím věnujte zvýšenou pozornost těmto opatřením z Ministerstva zdravotnictví ČR viz přílohy:

1.Mimořádné opatření k uzavření škol (viz. příloha) řeší uzavření základních škol (zatím nejsou uzavřeny MŠ).


2. Mimořádné opatření (kde mají být uzavřeny sportovní, kulturní aj. akce nad 100 osob)

Plán akcí pro školní rok 2019/2020
Pedagogičtí pracovníci školy sestavili Plán akcí pro školní rok 2019/2020. Celé znění je uvedeno na stránkách školy v odkaze „Pro rodiče – Organizace školního roku“.
Plán je orientační, data uvedená u akcí jsou předběžná a mohou byt změněna.Provoz školní družiny během školního roku 2019/2020:

Ranní ŠD od 6:10 do 7:40
Odpolední ŠD od 11:40 do 15:50


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky