ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

AktualityOrganizace závěru školního roku 2019/2020

Pátek 26. června – sportovní dopoledne.
Pondělí 29. června – úklid tříd, školy.
Úterý 30. června – vydávání vysvědčení od 8:00 do 9:00 hod.
Školní družina ani oběd v tento den není.

ZŠ Adolfa Zábranského Rybí obnovuje svou činnost v pondělí 25. května 2020.

Vstup do budovy školy bude umožněn žákům, kteří předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Rodičům a veřejnosti je vstup do školy ZAKÁZÁN.
Provoz školy
bude zajištěn od 7:30 do 15:00 hodin. Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny denně (od 8:00 do 11:40 hodin).

Žáci budou rozděleni do tří skupin:
1. skupina = 1. ročník, odchod na oběd v 11:30 hod.
2. skupina = 2. a 4. ročník, odchod na oběd v 12:00 hod.
3. skupina = 3. a 5. ročník, odchod na oběd v 12:30 hod.
Při vstupu do budovy se budou žáci řídit pokyny vyučujících.

Při vzdělávání žáků se škola bude řídit doporučeními MŠMT - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Hodnocení žáků bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení, výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ RYBÍ:
Oznamujeme zahájení provozu školní jídelny MŠ Rybí a to k 18.5.2020.
Prosíme o závazné nahlášení dospělých strávníků, kteří již odebírali oběd v MŠ, jestli jej budou odebírat i od tohoto data. Nové strávníky v současnosti jídelna nepřijímá.
Od 25.5.2020 se budou obědy vařit i pro ZŠ. Děti budou obědvat v jídelně ZŠ a řídit se pokyny vedení školy. Odběr do nosičů není z hygienických a kapacitních důvodů možný. Do nosičů lze takto odebrat oběd pouze 1. den nemoci dítěte. Neodhlášený oběd bude  účtován jako oběd odebraný.  
Platba za měsíc březen 2020 bude strhnuta z účtů v červnu současně s platbou za měsíc květen.
Platby v hotovosti budou provedeny 10.6.2020 a to v budově MŠ v době 8,00 – 15,00 hodin.
Nováková I., vedoucí ŠJ MŠ RybíPlán akcí pro školní rok 2019/2020
Pedagogičtí pracovníci školy sestavili Plán akcí pro školní rok 2019/2020. Celé znění je uvedeno na stránkách školy v odkaze „Pro rodiče – Organizace školního roku“.
Plán je orientační, data uvedená u akcí jsou předběžná a mohou byt změněna.Provoz školní družiny během školního roku 2019/2020:

Ranní ŠD od 6:10 do 7:40
Odpolední ŠD od 11:40 do 15:50


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky